Friday, 23 March 2012

အရွင္ဘုရားကဖ်ာပုံ(အရွင္)အမည္နဲ႔ေဆာင္းပါးေတြေရးတယ္လို႔သိရပါတယ္ဖ်ာပုံျမဳိ႕သမုိင္းေၾကာင္းေျပာျပေပးပါဘုရား။

  ဦးဇင္းတုိ႔ဧရာ၀တီတုိင္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စပါးက်ီ ဧရာ၀တီ၊ ဧရာ၀တီရဲ႕စပါးက်ီရယ္ လုိ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာမည့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၄၆၅) ႏွစ္ခန္႔က ခရီးသည္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထမင္းစားၾကရေသာ စခန္းဌာနမွ မြန္ဘာသာျဖင့္ (ဖ်ာပုင္) ထမင္းေစ်း မွတ္တမ္းကို စိတ္၀င္စားသူ လူငယ္မ်ား သိရွိေစလိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
  ဖ်ာပုံၿမိဳ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေနာက္ဖက္၊ ဧရာ၀တီ (ဖ်ာပုံျမစ္) ႏွင့္ အေျပာင္ေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းတြင္းရြာ၊ ေအာက္ကြင္းႀကီးရြာစေသာနယ္နမိတ္()ရပ္အတြင္း၌တည္ရွိပါသည္။

  မြန္ဘာသာျဖင့္ (ဖ်ာပုင္) ဟု အသံထြက္ရပါသည္။ “ဖ်ာ” မွာ “ေစ်း” ျဖစ္ၿပီး “ပုင္” မွာ “ထမင္း” ျဖစ္ပါတယ္။

  ထို႔ေၾကာင့္ (ဖ်ာပုင္) သည္ ထမင္းေစ်းဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ ဖ်ာပုင္ဟူေသာ အမည္ပညတ္မွာ ဟံသာ၀တီျပည္၊ တပင္ေရႊထီး အေရးေတာ္ပုံ ေခတ္ကပင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစဲြေနၾကေပသည္။
  အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာေလ့ရွိသည္မွာ ထမင္းဆိုင္မ်ားရွိ၍ ထမင္းေစ်းဟုေခၚသည္မွာ မမွန္ပါ။ “ဖ်ာပုံ” ဟုအမည္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္က ထမင္းဆိုင္မရွိခဲ့ပါ။ ေတာႀကီးမ်ားႏွင့္ ငါးရွာျခင္း၊ လယ္လုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ လူေနတဲအိမ္ တစ္တဲ၊ႏွစ္တဲစသည္ျဖင့္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။


  ထိုစဥ္က လူေနစည္ကားေသာ ေနရာမဟုတ္ဘဲ ရြာဟူ၍ပင္ မျဖစ္ေပၚေသးပါ။ ယခု အေျပာင္ရြာတည္ေနေသာ ေခ်ာင္း၀ကစ၍ အေနာက္ဖက္သို႔ ေခ်ာင္းတစ္ခုစီး၀င္ေနသည္။ ထိုေနရာကို ဖ်ာပုင္စဲြ၍ ဖ်ာပုင္ေခ်ာင္းဟုလည္း ေခၚသည္။ စင္စစ္မွာမူ ထိုေခ်ာင္း၏အ၀ (ေခ်ာင္း၀စခန္း) ကိုသာ ဖ်ာပုင္ဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
  ဖ်ာပုံေခ်ာင္းတြင္းသို႔သြားလိုေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေရက်စဥ္ ေခ်ာင္း၀သို႔ေရာက္၍ ေရတက္မွ ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ၀င္ရန္ ေရေစာင့္ေနရေလသည္။ ျမစ္ရိုးအထက္ပိုင္းသို႔ သြားလိုေသာ ေခ်ာင္းအတြင္းရြာမ်ားမွ ခရီးသည္တို႔သည္ ေရက်ခ်ိန္ ေခ်ာင္း၀သို႔ထြက္ခဲ့၍ ေရတက္မွအထက္သို႔သြားရန္ ေရေစာင့္ေနရေလသည္။ ထိုေရေစာင့္ေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ (ေခ်ာင္း၀စခန္း) မွပင္ ပါလာေသာထမင္းမ်ားကို စားၾကေသာက္ၾကရသျဖင့္ ခရီးသည္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထမင္းစာၾကရေသာ ေနရာျဖစ္၍ ထိုေနရာကို မြန္ဘာသာျဖင့္ “ဖ်ာပုင္” (ထမင္းေစ်း) ဟူ၍ တင္စားၿပီး ေခၚေ၀ၚျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။


  ဤေနရာသည္ ထမင္းေရာင္းေသာ ဆိုင္လည္းမဟုတ္၊ ေစ်းလည္းမဟုတ္၊ ရြာဟူ၍ပင္ တည္ေထာင္လွ်က္ မရွိေသးေပ။ မြန္လူမ်ဳိးတို႔ တင္စားေခၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထမင္းစုစားၾက၍ ေစ်းတမွ် စည္ကားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
  မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုကို တင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ အေလ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုဖ်ာပုံျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေအာက္ပိုင္းရွိ က်ဳံလြတ္ေခ်ာင္းေအာက္ လတာႀကီးအစြန္အထက္ေနရာကို သၾကားဟင္းအိုးဟုေခၚတြင္ခဲ့သည္။


  ဤသို႔ သၾကားဟင္းအိုးဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ေနရာမွာ သၾကားမင္းက ဟင္းအိုးႀကီးခ်က္၍ ခ်ထားျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ငါးပုစြန္မ်ား ရွာေဖြစားေသာက္ၾကသူမ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ အထူးပိုမို ငါးပုစြန္ရရွိၾကပသည့္အတြက္ နာမည္တင္စား၍ ငါးပုစြန္ေပါမ်ားျခင္းကိုပင္ သိၾကားမင္းက ေပးေလဟန္ အထူးျပဳ၍ ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းနည္းတူ “ဖ်ာပုင္” ထမင္းေစ်းဟုတင္စားျခင္းျဖစ္ေပသည္။


  မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ထုံးစံအရ ထမင္းေရာင္းစားျခင္း၊ မ်ဳိးစပါးေရာင္းစားျခင္း ျပဳေလ့မရွိပါ။ ထမင္း ေရာင္းစားပါက ငတ္မြတ္ျခင္းေဘး ေတြ႕တက္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးစပါးကို ေရာင္းစားလွ်င္ စပါးမ်ဳိးခင္းမ်ား ပ်က္တတ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း အယူအဆရွိၾကသျဖင့္ စပါးပ်ဳိးပင္ကို အလိုရွိ၍ ေတာင္းလာလွ်င္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးသည္။ အဘုိး စားနား ေျပာဆိုျခင္းမရွိ၊ မ်ဳိးေတာင္းသူကလည္း စပါးအသီးအႏွံေပၚေသာအခါတြင္ ေက်းဇူးတုံျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စပါးျဖစ္ေစ၊ ဆန္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္လက္ေဆာင္ေပးျခင္းျပဳေပသည္။
  မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို မသိကၽြမ္းေသာ္လည္း ခရီးႀကဳံ၍ မြန္လူမ်ဳိး ေနအိမ္သို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ထမင္းကို အလွ်င္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၾကေပသည္။ ဧည့္သည္ကို အထူးေလးစားၾက၍ ဧည့္သည့္မ်ားက အိမ္မႈကိစၥ၊ ဗာဟီရမ်ား၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ပါက အိမ္ရွင္မွာ က်က္သေရ ထိခိုက္တတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
  အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ဧည့္သည္မွသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို အိမ္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းျမြက္ၾကား၍ အိမ္ရွင္အား ခြင့္ပန္ၿပီးမွသာလွ်င္ ဗာဟီရကိစၥမ်ားကို ကူညီ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ဗလိငါးပါးတြင္ ဧည့္သည္ကိုျပဳစုေသာအ႒ီတိဗလိကိုမ်ားစြာေလးဂရုျပဳၾကေပသည္။

  မူလဖ်ာပုံရြာအေျခေန
  ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ေခၚရျခင္းသမုိင္းေၾကာင္ကေတာ့ထမင္းေစ်းမွဧရာေရႊဖ်ာသို႔စသည့္ပါပဲကင္း၀န္းမင္းၾကီးတည္းခဲ့တဲ့မင္းေက်ာင္းဟာလည္းဦးဇင္းတုိ႕ဖ်ာပုံျမဳိ႕ရဲ႔က်က္သေရးေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သလုိ႕သူႏွင့္တြဲျပီးခေရပင္ေစာက္ထုိးဆုိတာကလည္းမင္းေက်ာင္းထဲမွာရွိပါတယ္ပထမဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးလက္ကေပါ့အခုေတာ့ပင္ၾကီးေသသြားပါျပီးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးပ်ံေတာ္မႈတဲ့ရက္ကစလုိ႕ရြက္ေတြ၀ါျပီးအပင္ၾကီးမွာေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။


  ဖ်ာပုံရြာ၏ အထက္ပိုင္းတြင္ (ယခုျခေသၤ့ဦးေရွ႕) ၀ါပသံဃဒါနဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေဆာက္အဦးေနရာ ရြာဦးနတ္စင္မွစ၍ ေအာက္ပိုင္းတြင္ (ယခု သာဇီဘုရားႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္) (၁၉၈၅) ခုႏွစ္က ေရတိုက္စား၍ ၿပိဳက်သြားေသာ “က်ဳိက္ပဒိုင္” ဘုရားျဖဴေစတီအထိျဖစ္ေလသည္။ ယခု အေျပာင္လမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း) ေခၚေသာ ေနရာသည္ မူလ ဂန္႔ကလာေခ်ာင္းဟုေခၚေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဂန္႔ကလာေခ်ာင္းေတာင္ဘက္ကို ရြာလည္ပိုင္း၊ ရြာလည္ပိုင္းေအာက္ဘက္ကို ကံေခ်ာင္စုဟု ေခၚေလသည္။ ရြာဦးနတ္စင္မွ ဂန္႔ကလာေခ်ာင္းထိ ေျမာက္ပိုင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ေနာင္တြင္ အေျပာင္လမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း) ကို ဗဟိုထား၍ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္းပိုင္းဟုေခၚၾကသည္။


  ယခု ပဌမလမ္းႀကီးကို အေရွ႕ေနာက္ မ်က္ႏွာျပဳ၍ အိမ္ေျခတန္းေတာက္ေနၾကေလရာ ကမ္းနားသို႔ဆင္းရန္ အိမ္ျခားလမ္းငယ္ကေလးမ်ားထား၍ တံတားထိုးၾကသည္။ ရြာ၏ အေနမွာ () ေျမာက္ပိုင္းတစ္စု၊ () ရြာလည္ပိုင္းတစ္စု၊ () ကံေခ်ာင္းပိုင္းတစ္စုအားျဖင့္ ပထမလမ္းအတိုင္း ေတာင္ဘက္သို႔ အစုခ်င္း ဆက္ကာဆက္ကာ အိမ္ေျခစုမ်ားရွိေလသည္။ ယခု အေျပာင္လမ္းဟုေခၚေသာ ကုန္းဘက္ေနရာတြင္ အိမ္ေျခစု တစ္စုကို ဂန္႔ကလာေခ်ာင္းဟု ေခၚေလသည္။ ရြာျဖစ္၍ ကာလအေတာ္ၾကာ (၁၁၃၀) ခုႏွစ္တြင္ ယခု ဒုတိယလမ္းေခၚေသာ လမ္းေသးတစ္ခုေပၚေပါက္၍အိမ္ေျခတိုးတက္မ်ားျပားလာေလသည္။

  ထိုအခါတြင္ အေျပာင္ရြာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေျပာင္ (ရြာတန္း) ေစတီႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ဖို႔လုပ္ထားေသာ လမ္းမရွိေသးေပ။ ၾကား၌ လယ္ကြင္းမ်ား ျခားေနပါသည္။ ဖ်ာပုံရြာသည္ ဂန္႔ကလာေခ်ာင္း ဘက္မွ လတာေျမ တစ္စတစ္ေပၚလာသည့္အတိုင္း ကမ္းနားဘက္သို႔ တိုး၍ အိမ္ေဆာက္ေနထိုင္ ၾကေလသည္။
  ဒုတိယလမ္းျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အိမ္ေျခ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ (၄၀၀၀) ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတုိ႕ကုိ ေအးခ်မ္းတဲ့ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဖ်ာပုံျမဳိ႕ေလးကုိ လာေရာက္က်ဖုိ႕ဖိတ္ေခၚခ်င္းပါတယ္။ဆရာေဇာ္ဂ်ီးေမႊးရပ္ေျမ ဖ်ာပုံျမဳိ႕ေလးမွာ ရွိတဲ့ ဆရာအမွတ္တရ စာၾကည္တုိက္သုိ႕ အေရာက္လာၾကဖုိ႕အထူးဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေအးခ်မ္းတည္းၾကည္တဲ့ ဘ၀ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။

ဖ်ာပုံ နဒီ

0 comments:

Post a Comment

ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ ေၿပာခဲ႔ပါ။