Sunday, 4 May 2014

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ, ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရ, ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ, ဆရာေတာ္ ဦးထာ၀ရ နဲ႔တကြ အားလုံးေသာ သံဃာ့ အာဇာနည္ မ်ားကို ဦးညြတ္ ဂါရဝ ျပဳပါသည္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ, ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရ, ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ, ဆရာေတာ္ ဦးထာ၀ရ နဲ႔တကြ အားလုံးေသာ သံဃာ့ အာဇာနည္ မ်ားကို ဦးညြတ္ ဂါရဝ ျပဳပါသည္။

ဦးတင္ပူေဇာ္ ၆ႏွစ္ျပည့္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ သံဃာေတာ္ေသြး ေျမခေရာက္ ေက်းဇူးၾကီးေပ သံဃာေတာ္ ေတြ ျပည္သူ႕ေရွက အျမဲေန ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ အတြက္ သံဃာေတာ္ေတြ အျမဲရပ္ ျမန္မာ ျပည္ၾကီး ေကာင္းစားေအာင္ ဒို႕သံဃာ ေတြ အျမဲ ဦးေဆာင္ လူထု သံဃာ ညီညာစြာ လက္တြဲထား ဒို႕ေအာင္ပြဲကိုအေရာက္သြား။

၆ႏွစ္ျပည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕ “ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ” ဆုိသည္မွာ
အမွန္စင္စစ္ ထုိ “ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ” ဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သာသနာေတာ္ထမ္း ရွင္ရဟန္းတုိ႔အား ေစာ္ကားျပဳမူလာျခင္းကုိ ေနာင္မျပဳရဲေအာင္ ကံေဆာင္တားျမစ္ ဆံုးမျခင္းပင္ ျ…ဖစ္သည္။ အၾကင္သူသည္ …
• ရဟန္းတို႔အား လာဘ္မရစိမ့္ေသာငွာ အားထုတ္၏။ • ရဟန္တုိ႔အား အက်ိဳးမဲ့စိမ့္ေသာငွာ အားထုတ္၏။ • ရဟန္းတုိ႔အား ေနရာမရစိမ့္ေသာငွာ အားထုတ္၏။ • ရဟန္းတုိ႔ကုိ ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏။ • ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားေစ၏။ • ျမတ္စြာဘုရား ေက်းဇူးမဲ့ကုိ ေျပာ၏။ • တရားေတာ္၏ ေက်းဇူးမဲ့ကုိ ေျပာ၏။ • သံဃာ၏ ေက်းဇူးမဲ့ကုိ ေျပာ၏။
ရဟန္းတုိ႔ ထုိအဂၤါ ရွစ္ပါးႏွင့္ညိစြန္းေသာ ဥပါသကာအား သပိတ္ေမွာက္ရမည္ဟု စူဠ၀ါပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ စာ-၂၆၅ ခုဒၵက၀တၳဳကမၼ အခန္းက႑တြင္ သပိတ္ေမွာက္အဂၤါရွစ္ပါးကုိ ျပဆုိထားသည္။
“ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ”ကုိ သာသနာေတာ္အတြင္း ရိွရိွသမွ်ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆႏၵရယူျပီးမွ သိမ္အတြင္းတြင္ ကမၼ၀ါစာျဖင့္ ျပဌာန္းရသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္တပါးတေလ၏ ျပဌာန္းခ်က္မဟုတ္။ သံဃာေတာ္အားလံုး၏ အမိန္႔ အာဏာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကံျပဳစဥ္က မိမိဆႏၵပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ သာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းေတာ္တုိင္းက ေလးစားလုိက္ နာၾကရသည္။ ထုိကံေဆာင္ျခင္းမွ ေသြဖည္၍ ကံျပဳခံရသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက ထုိပုဂိၢဳလ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ပညတ္ခ်က္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ရာေရာက္သျဖင့္ အာပတ္ သင့္ေရာက္ပါသည္။
“ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ”၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာေရးကုိ မသိနားမလည္၍ တၾကိမ္တခါ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိျခင္းကုိ အခ်ိန္မီ သိရိွကာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ကာယကံရွင္မ်ားက မိမိတုိ႔ျပဳမွားမိသည္မ်ားကုိ သံဃာသုိ႔ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မွသာလွ်င္ ကံေဆာင္ထားျခင္းမွ ရုပ္သိမ္းေပးခြင့္ ရိွပါသည္။ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ဆုိကလည္း၊ ကံေဆာင္စဥ္က နည္းအတုိင္း၊ သံဃာအားလံုး၏ ဆႏၵရယူျပီး သိမ္အတြင္း ၀ယ္ကမၼ၀ါစာျဖင့္ျပန္လည္၍ကံလႊတ္ရုပ္သိမ္းေပးေတာ္မူၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက နအဖအစိုးရႏွင့္အေပါင္းပါ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ၾကံ႕ဖြံ႕၊ စြမ္းအားရွင္တုိ႔ အားလံုး အေပၚ “ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ” ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္ခဲ့ပါျပီ။ တၾကိမ္မွ် မေတာင္းပန္ခဲ့ဘူးပါ။ ထုိသုိ႔ မေတာင္းပန္ျခင္းသည္ နအဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ အေပါင္ပါမ်ားအဖုိ႔ သံသရာခရီးတြင္ နစ္သည္ထက္ နစ္လာၾကရဖုိ႔ သာ ရိွေပသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအား အလွဴအတန္းစသည္ ေပးလွဴခြင့္၊ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ခြင့္၊ ေသလွ်င္ သရဏဂံုတင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးၾကရေပေတာ့မည္။ လူ႔ဘ၀ကုိရပါလွ်က္ အေပါင္းအသင္း မွားသျဖင့္ လူျဖစ္ရႈံးၾကရေလျပီ။
လတ္တေလာအားျဖင့္ သံဃာမ်ားက ထုိကံေဆာင္ထားၾကသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔တြင္ “သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ” ဟူေသာ သရဏဂံု တပါး က်ိဳးေပါက္သြားၾကျပီ။ သရဏဂံု မတည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရျပီ။ ထုိသူမ်ားအဖုိ႔ မည္မွ် ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္၍ လွဴလုိၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ လွဴေလသမွ် တန္းေလသမွ် ဘာကုသုိလ္မွ်မရႏိုင္ေတာ့ျပီ။ စစ္တပ္၊ ရဲ ၊ ၾကံ႕ဖြံ႕၊ စြမ္းအားရွင္တုိ႔ အားလံုး သတိထားၾကစရာပါ။ ကုသုိလ္လုပ္၍မရေတာ့လွ်င္ အသက္ရွင္ေနသည့္ ကာလတေလွ်ာက္ အကုသုိလ္သာ စုမိၾကဖုိ႕ျဖစ္လာသည္။
ယခုလတ္တေလာမွာေတာ့ နအဖက ၄င္းတုိ႔လုပ္ေနၾကလုပ္ထံုးအတုိင္း သံဃာေတာ္မ်ားကပဲ သူတုိ႔ အလွဴကုိ လက္ခံေနၾက သေယာင္ေယာင္ ဆရာေတာ္ေတြကုိ ၀ါဆုိသကၤန္းေတြကပ္၊ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမ်ားသုိ႔ ဆြမ္းဆန္ ေတာ္ အိတ္ေတြ၊ ၀တၳဳ ပေဒသာပင္ေတြ ေ၀ေနေအာင္လွဴျပ ေနၾကသည္။ စင္စစ္ ထုိအလွဴမ်ားအေပၚ သံဃာ ေတာ္ မ်ားက သာယာမႈျဖစ္ေတာ္ မမူၾက။ ထုိအလွဴမ်ားေၾကာင့္ လွဴရသူတုိ႔မွာ ကုသုိလ္မရသည့္ျပင္ ရဟန္းေတာ္ တုိ႔အား အာပတ္သင့္ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနရာသာေရာက္ေနသည္။ ကုသုိလ္ျပဳကာမွ ငရဲသာရေနသည္။
အဆုိးဆံုးကေတာ့ သံဃာ့၀ိနည္းကုိ နားမလည္ဘဲ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရးအခင္းမွာ ပါသည္ဆုိလွ်င္ပင္ သူတုိ႔မွာ ဆံုးမၾကဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းရထားသူမ်ားလုိ သံဃာေတာ္ ေတြကုိ ရိုက္လုိရုိက္၊ သတ္လုိသတ္သကၤန္းဆြဲခြၽတ္လုိခြၽတ္္ျပဳေနၾကသည္။
သံဃာေတာ္ျဖစ္ျပီဆုိသည္ႏွင့္ ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵမပါဘဲ၊ မည္သူတစံု တဦးကမွ် သကၤန္းကို ဆြဲခြၽတ္၍မရပါ။ ထုိပုဂိၢဳလ္ ကုိယ္တုိင္က ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႏွင့္မညီဘဲ ပါရာဇိက ကဲ့သုိ႕ေသာ လူ၀တ္လဲေပးရမည့္ သိကၡာပုဒ္ ေတာ္ကုိ က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မိသည့္တုိင္ ထုိအျပစ္ကုိ ရဟန္းေတာ္ကုိယ္တုိင္က ၀န္ခံမွသာ လူ၀တ္လဲေပးႏိုင္ သည္။
အကယ္၍ ဇြတ္အတင္းဆြဲခြၽတ္သျဖင့္ ကုိယ္ေပၚတြင္ သကၤန္းမရိွေတာ့လင့္ကစား၊ ကာယကံရွင္က မိမိသည္ ရဟန္းတပါး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူထားေလသမွ် သံဃာအျဖစ္မွာပဲ ရိွေနေပသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္ကုိ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ျခင္းျပဳျပဳသမွ်သည္ သံဃာအေပၚက်ဴးလြန္မိျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သံဃာေတာ္ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ တတန္းတည္းထား ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကရမည့္ ရတနာ သံုးပါး ၀င္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည္။ ရတနာသံုးပါးကုိ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္ရဲေနၾကသည္။
“သံဃာမရိွလဲျဖစ္ပါတယ္”ဆုိသည့္စကားမွာသရဏဂံုပ်က္ေစပါသည္။
ထုိအကုသုိလ္မ်ားေၾကာင့္ ျပစ္မွားၾကသူတုိ႔မွာ သံဃာဂုိဏ္းသင့္ၾကရျပီ။ သံဃာဂုိဏ္းသင့္သည္ ဆုိသည္မွာ ယခု ဘ၀တြင္ ဘာကုသုိလ္လုပ္လုပ္ ကုသိုလ္မရ။ တရားထုိင္လွ်င္လည္း မဂ္ဖုိလ္မရ ႏိုင္ေတာ့သည့္“မဂ္တားဖုိလ္တား ကိစၥၾကီး” ျဖစ္ပါ သည္။ “မဂ္၏ အႏၲရာယ္္”ျဖစ္ၾကရျပီ။ မည္သူမွ် ကယ္တင္၍မရႏိုင္ဘဲ အပါယ္ေလးဘံု သုိ႔ သာသြားရ မည့္ တလမ္းသြားမ်ားျဖစ္ၾကရျပီ။
ကုလားဖုမင္းသည္ ခႏၲီ၀ါဒီရွင္ ရေသ့ကုိ ညွဥ္းပန္းခဲ့သျဖင့္ ေျမမ်ိဳခံရဘူးေၾကာင္း နိပါတ္မွာလာပါ သည္။ ရေသ့ သည္ ရဟန္းေလာက္မျမင့္ျမတ္ေသးပါ။
မႏုႆတၲဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ။ လူ႕ဘ၀သည္ရခဲလွပါ၏။ ထိုရခဲလွေသာလူ႕ဘ၀တြင္၊ မိမိေနာင္ ေရးအတြက္ တတ္ ႏိုင္သမွ် ကုသုိလ္စုဖုိ႕သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိမိေသလွ်င္ မိမိေနာက္သုိ႔ မိမိျပဳခဲ့သည့္ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ကံမ်ားသာ ပါသြားၾကပါ မည္။ မိမိအတြက္မဟုတ္ပါဘဲ သံဃာကုိသတ္ျဖတ္ေနရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ေရာက္ ေနရပါသနည္း။ ထုိပုဂိၢဳလ္ မ်ိဳးအတြက္ မိမိမွာ တသံသရာလံုး အနစ္မြန္းခံရေပေတာ့မည္။ ထုိက္တန္ပါရဲ႕လား။
ထုိက်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကုိ ေမးလုိပါသည္။ သင္တုိ႔လူ႔ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ဆက္လက္ အသက္ရွည္ေနၾကဦး မည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ အာဏာတည္ၿမဲဖုိ႔ဆုိေတာ့ေကာ။ ဘယ္ႏွႏွစ္ခံပါ မည္နည္း။ အဲသည့္ ႏွစ္ကေလး အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ ခ်မ္းသာသြားမလဲ။အဲသည့္ဥစၥာပစၥည္းကေကာျမဲပါ့မလား။
ဦးေန၀င္းတုန္းက ၁၉၈၅ မွာ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ကုိ အသံုးခ်၍ မလုပ္ေကာင္း လုပ္ေကာင္း ယၾတာေခ်ခဲ့ သည္။ သာသနာသန္႕ရွင္းေရးဆုိျပီး တကယ့္သံဃာေတာ္မ်ားကုိ မိန္းမေတြႏွင့္ရႈပ္သေယာင္စြပ္စြဲျပီး သကၤန္း ဆြဲခြၽတ္ လုပ္ခဲ့သည္။ ဘယ္ႏွႏွစ္ခံခဲ့ပါသနည္း။ဦးေန၀င္းေသေတာ့ဘယ္ပံုစံႏွင့္ေသခဲ့ရပါသနည္း။
ဦးေန၀င္းတသက္ စုေဆာင္းခဲ့ရသမွ် ဥစၥာဓနမ်ားကုိေကာ စံစားသြားရပါရဲ႕လား။ ဦးေန၀င္းကုိယ္တုိင္ အေျခခံ ဥပေဒ ၾကီးေတြအခုိင္အမာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္ၾကီး မရႈမလွ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ကုိ သံေ၀ဂ ယူသင့္ ပါသည္။ အဲသည္တုန္းက သံဃာကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပစ္မွားခဲ့ၾကသူမ်ား ဘာျဖစ္သြားၾကပါသနည္း။
ဗိုလ္ခင္ညြန္႕က ပထမအၾကိမ္ သံဃာကံေဆာင္ပြဲၾကီးကုိ ေခ်မွဳန္းျပီး အထင္ကရ သံဃာေတာ္ ၾကီးမ်ားကုိ အတင္းလူ၀တ္လဲ ေထာင္ခ်လုပ္ခဲ့သည္။ ဘယ္ႏွႏွစ္မ်ား အာဏာမွာ တည္ျမဲခ့ဲပါ သနည္း။ သူလုပ္ခဲ့သမွ် အကုသုိလ္ကံေတြပဲ သူ႔ေနာက္ပါသြား မည္သာျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ထဲတြင္ အခုိင္မာဆံုးဆုိရမည့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႕တေယာက္ ဘယ္ပံုစံျဖင့္ ျပဳတ္သြားခဲ့ရပါ သနည္း။ သူ႔တသက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းရယူခဲ့ေသာ ဥစၥာ မ်ားေကာ တည္ျမဲခဲ့ပါရဲ႕လား။ သံဃာကုိ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းခဲ့ၾကသည့္ သူ႕ေနာက္လုိက္မ်ားေကာ ဘာျဖစ္ သြားၾကပါသနည္း။
အခုေကာ ဦးသန္းေရႊ အာဏာမက္ျပီး သံဃာေတာ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းႏွိမ္နင္းေရး ေတြလုပ္ေနျပန္ျပီ။ သူလဲအခု အသက္ ၇၄ ႏွစ္။ ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွႏွစ္အသက္ရွင္ေနဦး မွာမုိ႕လဲ။ ကုိယ္ျပဳလုိက္ရသည့္ အကုသုိလ္ ႏွင့္ ျပန္ ရမည့္ အာဏာတည္ၿမဲေရး လံုး၀မမွ်တ။ အာဏာမွာ ျမဲေနယင္ေတာင္ တေန႔မွ် စားေကာင္းျခင္းမစားရ။ အိပ္ေကာင္းျခင္းမအိပ္ရ။ အျမဲတန္း ပူပင္ေသာကျဖင့္သာေနေနရပါမည္။ ရွာေဖြရရိွထားသမွ် ဥစၥာပစၥည္းေတြက ေကာ ျမဲပါ့မလား။ ပစၥည္းသခၤါရ လူသခၤါရ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ေရွ႕လူမ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ က်ဴးလြန္ထားမိ ခဲ့ျပီ။ ထုိအကုသုိလ္ကံမ်ားကေကာ ၀ဋ္မလည္ဘဲေနၾကမည္လား။
သည္အာဏာရခဲ့သည့္ ကာလတုိတုိကေလးအတြက္ အ၀ီစိငရဲမွာ အဆံုးအစမရိွ က်က္ၾကရမွာ ျမင္ေယာင္ေသး သည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေတမိမင္းသားကေလးသည္ ထုိအျပစ္မ်ားကုိ ျမင္သျဖင့္ “မင္း” မလုပ္ရေအာင္ စကားမေျပာသည့္ အဓိဌာန္ေဆာက္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆုိ မိမိအာဏာရေနစဥ္မွာ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ သူတုိ႔တည္ျမဲေရး အတြက္ ျပည္သူကပင္ၾကိဳးပမ္းေပးၾကပါလိမ့္မည္။ ဗို္လ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ တုိ႔ က်ဆံုးသြားပံုကုိၾကည့္လွ်င္ သူတုိ႔သာမက ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမွန္သမွ် အားလံုး ဘ၀ပ်က္ ခဲ့ၾကရသည္။ ယခု ဦးသန္းေရႊက်လွ်င္ေကာ၊ အတူတြဲလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္တပ္၊ ရဲ ၊ ၾကံ႕ဖြံ႕၊ စြမ္းအားရွင္ တုိ႔အားလံုး ဘုမသိ ဘမသိ ျဖင့္ သံဃာ့ကံမ်ားပါ ထိၾက မွာမလြဲပါ။ ထုိကံမ်ားမွလြတ္ေအာင္ ဗိုလ္သန္းေရႊ မတတ္ႏိုင္ပါ။ သူလည္းကံထုိက္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ျပဳလုပ္သူေကာေစခုိင္းသူပါအကုသုိလ္ထပ္တူရၾကပါလိမ့္မည္။


၆ႏွစ္ျပည့္ ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕  ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအ တြက္ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္တာဟာလူမ်ဳိးေပ်ာက္သလုိျဖစ္လိမ့္မယ္။
ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ရက္ရက္စက္စက္ ၀င္အစီးခံရ။ ၿဖိဳခြင္းခံရတာဟာ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ လူမႈေရးတည္…ၿငိမ္မႈကို တဘက္တလမ္းက ထိန္းေပးေနတဲ့ လူမႈ အေဆာက္အအုံတခု ဖ်က္စီးခံလုိက္ရသလိုဘဲ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကိုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈံး ေလာက္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘုန္းႀကီးေတြဟာ လူထုေပၚမွာေရာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရေပၚမွာပါအတုိင္းအတာတခုတခုအထိအရွိန္အ၀ါရွိတယ္။
ဒီအခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံၾကတယ္။ သာသနာကို အလုပ္အေကၽြြးျပဳျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းဟာ အုပ္စုိးသူမ်ားရဲ႕ တာ၀န္တခုဆိုတာ ျမန္မာ လူ႕အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ အစဥ္အဆက္ ခံယူလာတဲ့ အခ်က္တခု ျဖစ္တယ္။ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ အစိုးရမင္းမ်ားကို ကုိယ့္အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္မခံႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းတခုက အဂၤလိပ္ အစိုးရမင္းကို မိစၧာ အယူ၀ါဒကို ကုိးကြယ္သူအျဖစ္ ျမင္ၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ လူထုေပၚမွာေရာ၊ အုပ္စုိးသူမ်ားေပၚပါ အရွိန္အ၀ါရွိတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားဟာ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို အစုိးရက ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း လုပ္တာမ်ဳိး မရွိတဲ့ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွာ အေရးပါတဲ့ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို သူ႔နည္း သူ႔ဟန္နဲ႔ တဘက္ တလမ္းက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အင္မတန္မွ အေရးပါတဲ့ လူမႈေရး အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္ေနတယ္။
အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈကို တရားလြန္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းတဲ့အခါ လူတိုင္း လူတန္းေစ့ ေနႏုိင္ေရးအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ ခ်မ္းသာတဲ့ လူဆီက အခြန္ကို မ်ားမ်ားေကာက္ၿပီး အဲဒီက ေငြေတြကို တဘက္အစြန္းကို ပို႔ေပးတဲ့အလုပ္ကို အစုိးရ ေအဂ်င္စီေတြက လုပ္တယ္။ အဲ့သလို လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္မဲ့ အစိုးရ ေအဂ်င္စီေတြ မရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ လူမႈတည္ၿငိမ္မႈ မၿပိဳပ်က္ေအာင္ ထိန္းေပမဲ့ ပုံသဏၭာန္ တိတိက်က် မဟုတ္တဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ အားေကာင္းလာတယ္။ အဲ့ဒီ အဖဲြ႔အစည္းေတြထဲမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ ေရွ႕တန္းက ပါ၀င္ေနတယ္။ ပုိက္ဆံရွိတဲ့သူက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လွဴလုိက္တဲ့ ပစၥည္းကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက လုိအပ္တဲ့ သူေတြဆီကုိ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္တယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ လူၾကည္ညိဳတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မရွိဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ေငြလွဴၾကပါ၊ ပညာမသင္ႏုိင္တဲ့ ခေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းေလးစီစဥ္ခ်င္တယ္၊ တတ္ႏုိင္သမွ် ၀ုိင္းၾကပါဆုိၿပီး ေဆာ္ၾသ လုိက္ရင္္ ရပ္ထဲရြာထဲက ေငြေၾကး ေခ်ာင္လည္သူမ်ားဆီက ပုိက္ဆံဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေဆာ္ၾသခ်က္နဲ႔ဘဲ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာကို ေရာက္လာတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူေတြ စား၀တ္ေနေရး ပုိပုိၾကပ္တည္းလာတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခန္းကဏၭဟာ ပုိေတာင္မွအေရးပါလာ ပိုေတာင္မွက်ယ္ေျပာလာတယ္။ မရွိဆင္းရဲသားေတြကို ေက်ာင္းမွာ လက္ခံေကၽြးထားတာအျပင္ မူလတန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးတာတို႔၊ ၿမိဳ႔တက္ ေဆးကုတဲ့အခါ တည္းစရာမရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ေနရာ ထုိင္ခင္း စီစဥ္ေပးတာမ်ဳိးေတြထိပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြရဲ႕ လုပ္ႏုိင္ ကုိင္ႏုိင္စြမ္းေတြဟာပုိ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲကေနစင္ထြက္လာတဲ့ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားစရာ ေလာကဓံေတြကိုလည္း ေရျမႇဳတ္ႀကီးေတြလို ေကာင္းေကာင္းစုပ္ယူႏုိင္တဲ့ လူမႈအဖဲြ႔ အစည္းေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့ လူေနမႈ စံနစ္ပုံစံမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္း အမွတ္အသားလိုမ်ဳိးလဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ ဘာသာစကားမွာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အေငြ႔အသက္ေတြ အမ်ားႀကီး စိမ့္၀င္ေနသလို ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမကို တဆင့္ခံယူရာ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ သားေတာ္မ်ား အျဖစ္နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို လူေတြက ႐ႈျမင္ လက္ခံၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒတ္(ခ်) လူမ်ဳိးမႏုႆေဗဒပညာရွင္ တေယာက္က ျမန္မာတေယာက္ကို ဘာလူမ်ဳိးလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ဳိးလို႔ ေျဖတဲ့အတြက္ အံ့အားသင့္ဘူးေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပဘူးတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအတြက္ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္တာဟာလူမ်ဳိးေပ်ာက္သလုိျဖစ္လိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ မပတ္သက္လို႔ မရတာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဓေလ့တခုျဖစ္တဲ့ မနက္ဘုန္းႀကီး ဆြမ္းေလာင္းတာမ်ဳိး၊ အသံမစဲ ပဌာန္းပြဲေတြဟာ ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ကင္းလို႔ မရတဲ့ ကိစၥေတြဘဲ။  မနက္ဘုန္းႀကီးဆြမ္း မေလာင္းရရင္ တခုခု လုိအပ္ေနသလုိ ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာတတ္တယ္။ တျခား ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဟာလဲ အလားတူ ခံစားၾကရမွာဘဲ။ ေလာကီသားေတြရဲ႕ ဒါနပါရမီ ျဖည့္ဆည္းရာမွာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သံဃာအဖဲြ႔အစည္းဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လုိအပ္ခ်က္၊ ရုပ္၀ထၳဳပစၥည္းေတြ မျပည့္မစုံျဖစ္မႈကေန ေပၚလာတဲ့ အဆင္မေျပမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကဳံေနရသူေတြကို စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေအးၿငိမ္းမႈေပးေနတဲ့ လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ ခုဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း ပစ္လုိက္တာဟာ ဦးဇင္းတို႔ ျမန္မာ ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ သာသနာ့၀န္တင္မက မရွိမျဖစ္ အေရး ပါတဲ့ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ၀င္ထမ္းေနရတဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီး တခုလုံးကို တုိက္ခုိက္လုိက္ရာ ေရာက္တယ္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘက္မွာ မဖံြ႔ၿဖိဳးတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲက လူေတြကို တတ္အားသေရြ႔ စိတၱသုခ ေပးေနတဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီး ပ်က္စီးသြားတာဟာ လူေတြကို ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္သြားေစႏုိင္တယ္။ ဒါေတြဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈရဲ႕ ေရရွည္ အက်ဳိးဆက္ေတြဘဲ။ အမွန္စင္စစ္ ထုိ “ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ” ဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သာသနာေတာ္ထမ္း ရွင္ရဟန္းတုိ႔အား ေစာ္ကားျပဳမူလာျခင္းကုိ ေနာင္မျပဳရဲေအာင္ ကံေဆာင္တားျမစ္ ဆံုးမျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္။

+++++++++++++++++++

၆ႏွစ္ျပည့္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ သံဃာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမပတ္သတ္ဘူးေျပာၾကတယ္။ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲဘုရား။
ဦးဇင္းအျမင္ ဒီကိစၥကေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႕သံဃာေတြနဲ႔ဒကာ၊ဒကာမေတြ အၾကားမွာနားလယ္မႈလႊဲမွားတဲ့ အျဖစ္တစ္ခုလုိပဲ ျမင့္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင…့္ ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပမွဳေတြရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာဆိုရင္ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးေတြနဲ႔ ပါဝါႏိုင္ငံ ေရးၾကားက ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြက အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္လာေနဆုိတာ။ ဒီျဖစ္စဥ္က ဘာကိုေဖာ္ျပသလဲဆိုေတာ့ လူအင္အားအေျမာက္ အျမားက ပါဝင္ေထာက္ခံအားေပးၾကတဲ့ ဒီလိုျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကတယ္ဆုိတာရယ္ ျပီးေတာ့  ဒီလုပ္ရွားမွဳေတြက အျမဲတမ္းေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရဘူးဆိုတာပဲ။ ဦးဇင္းအျမင့္ကေတာ့ အနည္းဆံုးေတာ့ဦးဇင္းတုိ႔ ေရတိုကာလကုိၾကည္လုိမရဘူးဆုိတာ ေနာက္ျပီး ဦးဇင္းတုိ႕ျမန္မာသမုိင္းမွာကုိယ္က သံဃာေတာ္ေတြဟာ  အဓိ ကက်တဲ့အမွန္တရားက စစ္ေရးကိုအားျပဳတဲ့စနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနတာရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ေတြ လစ္ဟင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြက အစိုးရ ပါဝါကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာပါ။ အစိုးရက မေက်ခ်က္ ေတြကို လူစုလူေဝးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပတာမ်ိဳးေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားသလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း တစ္ ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကာလရွည္ျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ထားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနတဲ့ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူထုေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြကို စတင္လွဳံ႕ေဆာ္ဖို႔နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆိုတာေတြကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမွဳေတြက ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အမွားေတြကေနတဆင့္ သင္ယူမွဳေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွဳေတြလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားဖို႔ အခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ ဦးဇင္းႏုိင္ငံမွာ သံဃာေတြကုိ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြထားျပီး အျမင့္လႊဲမွာေအာင္လုပ္ထားတဲ့ စနစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဇင္းဒီမွာထပ္ေျပာျခင္းတာက စနစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရတဲ့ တျခားေသာ  ျပည္တြင္းက ပါဝါအာဏာကို ကိုင္ထားတဲ့သူေတြရဲ႕ လူထုေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံုကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္ဆုံးသတိထားမိတာက ရဟန္းသံဃာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္အားျဖင့္ နည္းလမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြကလည္းပဲ တစ္နည္းတစ္ဖံုနဲ႔ ပံုေဖာ္ေပးေနပါတယ္။ဦးဇင္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာဆိုရင္ တ ျခားေသာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ဆံမွဳေတြမွာ တိုးတက္ေနတဲ့အခ်က္က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ျပစ္တင္ေဝဖန္မွဳေတြကို အားနည္းခ်ိနဲ႔ လာခဲ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လည္း လႊမ္းမိုးမွဳအရွိဆံုးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယနဲ႔တ႐ုတ္တို႔လိုမ်ိဳးႏိုင္ငံေတြက အစိုးရအေပၚမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖိအားေပးတာ မ်ိဳးကို တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိတာက စစ္တပ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းတာမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ပိုမိုလြယ္ကူသြားေစပါလုိတယ္။ဦးဇင္းျမင့္ပါတယ္။ေနာက္ျပီးကုလသမဂၢရဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တ ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားတို႔က ဗီတိုအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာမို႔လို႔ ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမွဳေတြကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူးဆုိတာ ဦးဇင္းတုိ႕အတြက္ သခၤန္းစာေတြလုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ဦးဇင္းတုိ႕ႏုိင္ငံကုိကုလသမဂၢကေန အင္ အားသံုးၿဖိဳခြင္းမွဳေတြလုပ္ေနစဥ္မွာပဲ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေစလႊတ္ခဲ့တာကလည္း ထိေရာက္တဲ့လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့ ရလဒ္မ်ိဳးကို မရယူႏိုင္ခဲ့ပါဘူးဆုိတာ ဂမ္းဘာရီခရီးစဥ္ေတြက သိသာထင္ရွားပါပဲ။ ဦးဇင္းထင္ကေတာ့ အဲဒီကိစၥရဲ႔ရလဒ္ကေတာ့ အစိုးရက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မွဳတိုးလာခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကို အတားအဆီးမ ရွိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြနဲ႔ သာမန္ျပည္သူလူထုရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ သူတို႔အ တြက္အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္မွာ စြန္႔ပယ္ခံထားရတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္မမွားပါဘူး။ ဦးဇင္းေျပာျခင္းတာက အလုပ္ဆုိတာ ႐ုတ္ခ်ည္းေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳ ေတြက ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ရေသာ္ျငားလည္းပဲ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ပါဝါအာဏာမွ်ေျခကို သက္ေရာက္မွဳေတြရွိေစမယ့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားခ်က္ေတြအေနနဲ႔ပါ ရွိေနမယ့္ ႀကိမ္မီးအံုးေနတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေနအထားကို ျပန္ၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျပဳခဲ့တာက ျပည္သူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြကို ႏိုးၾကားေစခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ တရားဝင္ျဖစ္မွဳ ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမွဳကိုအႀကီးအက်ယ္အထိနာေစခဲ့ဆုိတာသံဃာေတာ္ေတြ၏၂၀၀၇ခုႏွစ္ကသမုိင္းသက္ေသတစ္ခုလုိေျပာရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ဦးေဆာင္မွဳကို ျပဳခဲ့ၾကတာလဲဆိုတာနဲ႔ ဒီလွဳပ္ ရွားမွဳႀကီးရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကို ဘယ္လိုတန္ဖိုးျဖတ္အဆံုးအျဖတ္ျပဳသင့္တယ္ဆိုတာေတြနဲ႔အတူ အၾကမ္းမဖက္လွဳပ္ရွားပါ့ မယ္လို႔ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားခ်က္ရဲ႕ အဆင့္ကြဲျပားပံု၊ နည္းပညာအသစ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑၊ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ပါ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ျမန္မာျပည္အေျခအေနရဲ႕သီးျခားစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးဖုိ႕အတြက္ သံဃာေတာ္ေတြက ဒီႏုိင္ငံေရေလာကကုိေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ လလယ္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးက အစိုးရရဲ႕ေလာင္စာဆီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတြေပး ေနတာကို ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ရပ္တန္႔လိုက္လို႔ ဒီဇယ္နဲ႔ CNG သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြရဲ႕ေဈးႏွဳန္းက အလြန္အမင္းျမင့္တက္သြားတဲ့ အ ေၾကာင္းကိုသိလိုက္ရလို႔ ထိတ္လန္႔ကုန္ၾကတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ေတြနဲ႔ အေျခခံစားသံုးကုန္ေတြရဲ႕ စရိတ္ေတြက မိုးထိ ေအာင္ဒံုးပ်ံလို ျမင့္တက္သြားတာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အထိနာတဲ့ဆံုးရွံဳးနစ္ နာမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ လူအခ်ိဳ႕က အလုပ္ကိုသြားဖို႔ လမ္းစရိတ္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဦးဇင္းျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု လွဳပ္ရွားမွဳႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထား တဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵျပခ်ီတက္မွဳေတြလုပ္ခဲ့ ၿပီး အစိုးရထံမွာ ေဈးႏွဳန္းေတြ ျမင့္တက္ေနတာေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အစုိးရက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ပဲ သူတို႔ ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဖဲြ႕ရဲ႕ဦးေဆာင္သူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မွဳေတြ က တိုးတိုးလာခဲ့အမွန္ပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးမွာ အရည္ခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အသိဥာဏ္ႂကြယ္ဝတဲ့ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕က ခ်ီတက္ဆႏၵျပမွဳကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔တာဝန္ကို ပုခံုးေျပာင္းယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒီသံဃာေတာ္ေတြေရာ၊ သာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကပါ လူထု ႀကီးႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိေနၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သံဃာာေတာ္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ေန႔ တိုင္း ေက်ာင္းကေနထြက္ၿပီးေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမလူထုႀကီးဆီကေန ဆြမ္းအလွဴကို ခံေနၾကရလို႔ပဲ။ တစ္ေန႔တျခားလူေတြက ပိုၿပီး ေတာ့သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စားေသာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို၊ အလွဴဒါနကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာလွဴဒါန္းႏိုင္ တဲ့ အေနအထားမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါကအလြန္ကိုစိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနပါ။ သံဃာကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးလွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာက ေထရ ဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအဖို႔ အေျခခံအက်ဆံုး ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံေရးမွာ အၾကီးးမားဆုံး သံဃာေတြကလမ္းမေပၚထြက္လာခဲ့တာပါပဲ။သမုိင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြႏုိင္ငံေရးနဲ႕မပတ္သတ္ရဘူးလုိေျပာေနပင္မယ္ သမုိင္းကေတာ့ ေခတ္အဆက္မွာရွိေနတယ္။အားလုံးလက္ခံရမယ္ဆုိတာ ကုိေတာ့ ဦးဇင္းေျပာခ်င္းပါတယ္။ လူတုိင္းလူအခြင့္ေရးအျပည့္၀ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။
စက္တင္ဘာထာ၀ရSee more

+++++++++++++++++++++++++++++

၆ႏွစ္ေျမာက္ ေရႊ၀ါေရာင္ အမွတ္တမ္း သမုိင္းကုိျပန္ၾကည္ျခင္း။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္မွာ သံဃာႏွင့္ လူထု အၾကား ေသြးစည္းမႈတခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ သံဃာမ်ားအေပၚ နဂုိက သာမန္ ၾကည္ညိဳမႈ သာရွိခဲ့ၾက သည့္ လူတခ်ိဳ႕၏ ထင္…ျမင္ခ်က္ ေျပာင္း လဲသြားကာ ေလးေလးနက္နက္ ၾကည္ညိဳေလးစား လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ တျခားဘာသာ၀င္မ်ား ကပင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ အနစ္နာခံမႈ စြန္႔လႊတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားခဲ့ၾကသည္။ သံဃာမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုမူ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ဘဲ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းကရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တခုျဖစ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာ ပို႔ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေသာ လႈပ္ရွား မႈမွာ လူထုအေရးကို ရဟန္းသံဃာမ်ား ကေရွ႕မွ ထြက္ရပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ လူထု အေရးႀကံဳလာေသာအခါ သံဃာမ်ားက ေရွ႕ကိုထြက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ သာဓကျဖစ္ခဲ့သည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္လူထု အၾကား မွ စည္းလံုးေရး စိတ္ဓာတ္ သည္လည္း ေနာင္ႀကံဳလာမည့္ ႏိုင္ငံေရး အႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္ ကာလတြင္ ခုိကိုးရာ အေဆာက္အဦျဖစ္၍  ရခုိင္-မိတၳိလာ-လားရွႈိင္း-စသည့္ အၾကမ္းဖတ္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အေဆာက္အဦတခု အျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီ ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ဒီကေန႕ သံဃာေတာ္မ်ား အျပစ္တင္ေ၀ဖန္းေနၾကေသာ လူမ်ားအားလုံးဟာ အမိယုတ္ေတာ့ာႏႈပ္ၾကမ္းဆုိးတဲ့ အတုိင္း သံဃာအေပၚ ေက်းဇူးကန္းေသာ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည္ေစခ်င္းပါတယ္။ (က)သံဃာေတာ္မ်ားက စစ္အစိုးရကို သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္ထားတာ ခုအထိ သပိတ္မလွန္ရေသးဘူး။ သူတို႔က ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မွ သ ပိတ္လွန္ရပါမယ္။ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္တယ္ဆိုတာ အင္မတန္ အျပစ္တာ၀န္ ၾကီးေလးပါတယ္။ ကံၾကီးထိုက္တတ္တယ္။ ဒကာ ဒကာမေတြက သူတို ့နဲ ့ပူးေပါင္းရင္ အဖ်ားခတ္တာခံရမယ္။ မပူးေပါင္းၾကနဲ ့။ (ခ) စစ္သားေတြက သတ္ရဲၾကတယ္။ မေသရဲၾကဘူး။ ဘုန္းၾကီးတို ့က မသတ္ရဲဘူး။ ေသရဲၾကတယ္။ (ဂ) အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ အသက္စြန္ ့ရင္ ျမတ္ေသာေသျခင္း ျဖစ္လို ့ေကာင္းရာေရာက္မယ္။ (ဃ) နိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဘုန္းၾကီးက ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ။ စစ္အစိုးရကို ဆန္ ့က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ရာမွာ ညီညြတ္ၾကပါ။ ခဏေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဟန္ေဆာင္ေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ညီညြတ္ၾကစမ္းပါ။ စက္တင္ဘာထာ၀ရ

0 comments:

Post a Comment

ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ ေၿပာခဲ႔ပါ။